خرید لایک اینستاگرام

5%

1k لایک اینستاگرام

خرید 1,000 لایک پست اینستاگرام

۲۸,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
لایک اینستاگرام فوری
ارسال فوری بدون ریزش
با پشتیبانی اختصاصی
بدون نیاز به پسورد
10%

2k لایک اینستاگرام

خرید 2,000 لایک پست اینستاگرام

۵۴,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
لایک اینستاگرام فوری
ارسال فوری بدون ریزش
با پشتیبانی اختصاصی
بدون نیاز به پسورد
15%

5k لایک اینستاگرام

خرید 5,000 لایک پست اینستاگرام

۱۲۷,۵۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
لایک اینستاگرام فوری
ارسال فوری بدون ریزش
با پشتیبانی اختصاصی
بدون نیاز به پسورد
20%

10k لایک اینستاگرام

خرید 10,000 لایک پست اینستاگرام

۲۴۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
لایک اینستاگرام فوری
ارسال فوری بدون ریزش
با پشتیبانی اختصاصی
بدون نیاز به پسورد
25%

20k لایک اینستاگرام

خرید 20,000 لایک پست اینستاگرام

۴۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
لایک اینستاگرام فوری
ارسال فوری بدون ریزش
با پشتیبانی اختصاصی
بدون نیاز به پسورد
30%

50k لایک اینستاگرام

خرید 50,000 لایک پست اینستاگرام

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
لایک اینستاگرام فوری
ارسال فوری بدون ریزش
با پشتیبانی اختصاصی
بدون نیاز به پسورد
40%

100k لایک اینستاگرام

خرید 100,000 لایک پست اینستاگرام

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لایک اینستاگرام فوری
ارسال فوری بدون ریزش
با پشتیبانی اختصاصی
بدون نیاز به پسورد

خرید لایک ایرانی اینستاگرام

5%

1k لایک ایرانی اینستاگرام

خرید 1,000 لایک ایرانی اینستاگرام

۳۸,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
لایک اینستاگرام ایرانی باکیفیت
ارسال فوری بدون ریزش
با پشتیبانی اختصاصی
بدون نیاز به پسورد
10%

2k لایک ایرانی اینستاگرام

خرید 2,000 لایک ایرانی اینستاگرام

۷۲,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
لایک اینستاگرام ایرانی باکیفیت
ارسال فوری بدون ریزش
با پشتیبانی اختصاصی
بدون نیاز به پسورد
15%

5k لایک ایرانی اینستاگرام

خرید 5,000 لایک ایرانی اینستاگرام

۱۷۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
لایک اینستاگرام ایرانی باکیفیت
ارسال فوری بدون ریزش
با پشتیبانی اختصاصی
بدون نیاز به پسورد
20%

10k لایک ایرانی اینستاگرام

خرید 10,000 لایک ایرانی اینستاگرام

۳۲۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
لایک اینستاگرام ایرانی باکیفیت
ارسال فوری بدون ریزش
با پشتیبانی اختصاصی
بدون نیاز به پسورد
30%

20k لایک ایرانی اینستاگرام

خرید 20,000 لایک ایرانی اینستاگرام

۵۶۰,۰۰۰ تومان
۸۰۰,۰۰۰ تومان
لایک اینستاگرام ایرانی باکیفیت
ارسال فوری بدون ریزش
با پشتیبانی اختصاصی
بدون نیاز به پسورد
40%

50k لایک ایرانی اینستاگرام

خرید 50,000 لایک ایرانی اینستاگرام

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لایک اینستاگرام ایرانی باکیفیت
ارسال فوری بدون ریزش
با پشتیبانی اختصاصی
بدون نیاز به پسورد
50%

100k لایک ایرانی اینستاگرام

خرید 100,000 لایک ایرانی اینستاگرام

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لایک اینستاگرام ایرانی باکیفیت
ارسال فوری بدون ریزش
با پشتیبانی اختصاصی
بدون نیاز به پسورد

خرید لایک اینستاگرام نامحدود برای مدت یک ماه

5%

100لایک خودکار

خرید 100 لایک به مدت یک ماه

۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
تعداد پست نامحدود
ارسال بعد از هر پست جدید
لایک خودکار برای یک ماه
بدون نیاز به پسورد
5%

200لایک خودکار

خرید 200 لایک به مدت یک ماه

۳۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
تعداد پست نامحدود
ارسال بعد از هر پست جدید
لایک خودکار برای یک ماه
بدون نیاز به پسورد
10%

300لایک خودکار

خرید 300 لایک به مدت یک ماه

۵۴۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
تعداد پست نامحدود
ارسال بعد از هر پست جدید
لایک خودکار برای یک ماه
بدون نیاز به پسورد
10%

400لایک خودکار

خرید 400 لایک به مدت یک ماه

۷۲۰,۰۰۰ تومان
۸۰۰,۰۰۰ تومان
تعداد پست نامحدود
ارسال بعد از هر پست جدید
لایک خودکار برای یک ماه
بدون نیاز به پسورد
15%

500لایک خودکار

خرید 500 لایک به مدت یک ماه

۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تعداد پست نامحدود
ارسال بعد از هر پست جدید
لایک خودکار برای یک ماه
بدون نیاز به پسورد
20%

1kلایک خودکار

خرید 1,000 لایک به مدت یک ماه

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تعداد پست نامحدود
ارسال بعد از هر پست جدید
لایک خودکار برای یک ماه
بدون نیاز به پسورد
30%

2kلایک خودکار

خرید 2,000 لایک به مدت یک ماه

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تعداد پست نامحدود
ارسال بعد از هر پست جدید
لایک خودکار برای یک ماه
بدون نیاز به پسورد
40%

3kلایک خودکار

خرید 3,000 لایک به مدت یک ماه

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تعداد پست نامحدود
ارسال بعد از هر پست جدید
لایک خودکار برای یک ماه
بدون نیاز به پسورد
45%

4kلایک خودکار

خرید 4,000 لایک به مدت یک ماه

۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تعداد پست نامحدود
ارسال بعد از هر پست جدید
لایک خودکار برای یک ماه
بدون نیاز به پسورد
50%

5kلایک خودکار

خرید 5,000 لایک به مدت یک ماه

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تعداد پست نامحدود
ارسال بعد از هر پست جدید
لایک خودکار برای یک ماه
بدون نیاز به پسورد

چرا خرید لایک اینستاگرام مهم است؟

پس از خرید لایک اینستاگرام، بلافاصله ارسال لایک ها با سرعت بالا انجام می شود. پس از افزوده شدن لایک ها به پست، با توجه به الگوریتم اینستاگرام امتیاز پست شما افزایش پیدا می کند، همچنین با خرید لایک اینستاگرام و افزایش نرخ تعامل صفحه، پیشرفت فالوور شما در اینستاگرام سرعت می گیرد.

خرید لایک اینستاگرام به رشد پیج اینستا شما کمک می کند. اگر شما هم برای افزایش فالوورهای خود اقدام به خرید فالوور کرده اید، بهتر است برای پیشرفت بیشتر در اینستاگرام در کنار خرید فالوور اقدام به خرید لایک اینستاگرام هم انجام دهید. تعداد فالوورهای شما باید با تعداد لایک های شما متناسب باشد. الگوریتم های اینستاگرام به شکلی طراحی شده اند که زمانی که تعداد لایک پیج به نسبت تعداد فالوور بیشتر باشد پیشفرت پیج سرعت می گیرد و اینستاگرام صفحه را فعال و محتوا را جذاب تشخیص می دهد.

نکته دیگری که مهم است: اولین چیزی که در هر پیج اینستاگرامی توجه افراد رو جلب میکنه تعداد فالوور ها و لایک های پیج است. پس رشد فروش و درآمد شما تا حد زیادی به تعداد لایک و کامنت پست ها و بطور کلی نرخ تعامل صفحه بستگی دارد.

و دلیل دیگری که برای خرید لایک وجود دارد و باید به آن توجه داشته باشید این است که حتی اگر تعداد فالوورهای شما بسیار زیاد باشد، اگر نتوانید به کاربران جدید نشان دهید که لایک‌های شما هم به اندازه تعداد فالوورها زیاد است، نمی‌توانید آن‌ها را قانع کنید که شما را فالو کنند. برای این کار نیاز است که لایک خریداری کنید. شما با خرید فالوور اینستاگرام و خرید لایک اینستاگرام زمینه را برای جذب فالوور و لایک با کیفیت واقعی و فعال ایجاد خواهید کرد خرید لایک اینستاگرام بهترین کاری است که می توانید در کمترین زمان، لایک پست های خود در اینستاگرام را افزایش دهید. پکیج های افزایش لایک اینستاگرام در تعداد مختلف در فالووریاب لیست شده اند و می توانید به سادگی تعداد لایک مورد نظر را خریداری کنید.

مراحل خرید لایک اینستاگرام

1- انتخاب تعداد لایک اینستاگرام

پکیج و تعداد لایک اینستاگرام مورد نظر خود را انتخاب کنید.

2- وارد کردن لینک پست

لینک پستی که می خواهید افزایش لایک اینستاگرام برای آن انجام شود وارد کنید و عملیات پرداخت را کامل کنید.

3- ارسال فوری لایک اینستاگرام

سریعا پس از پرداخت افزایش لایک اینستاگرام شروع و به سرعت تکمیل می شود. از تعداد لایک پست خود لذت ببرید!

ویژگی های خرید لایک از فالووریاب
💎 کیفیت لایک لایک با کیفیت ایرانی
💲 قیمت فالوور شروع قیمت از 9500 تومان
🎯پسورد بدون نیاز به پسورد
زمان انجام فوری - بلافاصله بعد از ثبت سفارش
پشتیبانی 24 ساعته کل هفته

بهترین سایت برای خرید لایک اینستاگرام

خرید لایک اینستاگرام فوری و ایرانی از فالووریاب! با افزایش تعداد لایک پست خود را در اکسپلور ببینید!

کیفیت باورنکردنی!

افزایش لایک با کیفیت و ایرانی برای پست های شما

پشتیبانی شبانه روزی!

در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی پشتیبانی فالووریاب در کنار شماست.

سرعت فوق العاده!

بلافاصله پس از خرید لایک اینستاگرام، افزایش لایک شروع و به سرعت تکمیل می شود.

سوالات متداول

افزایش تعداد لایک پست ها باعث افزایش نرخ تعامل پیج اینستاگرام می شود و الگوریتم های اینستاگرام پیج را فعال و محتوای ارسالی را جذاب تشخیص می دهند. به همین دلیل سرعت رشد بازدیدکنندگان پست و همینطور سرعت رشد تعداد فالوور افزایش پیدا می کند. همچنین اگر بلافاصله بعد از ارسال پست نسبت به خرید لایک برای آن اقدام کنید، شانس ورود به تاپ هشتگ و ورود به اکسپلور افزایش پیدا می کند و به این شکل افراد جدید بسیار زیادی با اینستاگرام شما آشنا می شوند. در نهایت به طور کلی افزایش میران لایک باعث افزایش اعتبار پیج اینستاگرام هم می شود.
بلافاصله بعد از خرید لایک اینستاگرام، افزایش لایک پست شروع و به سرعت تکمیل می شود.

پشتیبانی فالووریاب

برای ارتباط مستقیم با پشتیبانی و کارشناسان فالووریاب روی دکمه زیر کلیک کنید:

افتخارات وب سایت فالووریاب

فالووریاب جشنواره وب یازدهم
یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران
سال ۱۳۹۷
برنده به انتخاب مردم
تبلیغات و بازاریابی آنلاین
فالووریاب جشنواره وب دوازدهم
دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران
سال ۱۳۹۸
برنده به انتخاب مردم
تبلیغات و بازاریابی آنلاین
فالووریاب جشنواره وب چهاردهمین
چهاردهمین جشنواره وب و موبایل ایران
سال ۱۴۰۰
برنده به انتخاب مردم
تبلیغات و بازاریابی آنلاین
تضمین بهترین قیمت
پرداخت امن و آنلاین
ارسال سریع و فوری